Hello world!

SHILA AT SAWANGAN Satu-satunya Township di Sawangan seluas 102 ha (kurang lebih) dengan View Danau Berdiri diatas lahan seluas 102 ha menjadikan SHILA sebagai Pilihan tempat tinggal terbaik Menyatu dengan alam (existing golf course dengan landscape pepohonan yang...